Akademia WSEI

Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI to największa niepubliczna uczelnia we wschodniej Polsce otwarta nie tylko na wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych programów kształcenia, ale i na wyzwania sferze kształcenia dyplomowego, podyplomowego oraz organizacji pracy.

Mury Uczelni od 2000 roku opuściło ponad 47 tysięcy absolwentów studiów licencjackich i magisterskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którzy są obecni w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Akademia WSEI kreuje nowoczesne i wszechstronnie wykształcone społeczeństwo obywatelskie, zapewnia opiekę naukową i biznesową, wspiera społeczność lokalną, pracując na rzecz poprawy kondycji ekonomicznej regionu. Nowatorskie kształcenie motywuje studentów do aktywnego życia zawodowego.

Akademia WSEI to uczelnia zarządzana w sposób biznesowy i elastycznie prowadząca rozwój swojej działalności, która wciąż buduje pozycję Uczelni dbającej o każdy element oferty dydaktycznej i działalności badawczo-naukowej. Szczególnym jej atutem jest wszechstronność w edukacji. Akademia od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach, otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia oraz certyfikaty.

Już w marcu 2023 r. swoją działalność rozpoczęła Szkoła Doktorska. Uczelnia będzie prowadziła studia doktoranckie w 2. dyscyplinach naukowych, w których Lubelska Akademia WSEI ma prawo nadawania stopnia doktora: w dyscyplinie „Informatyka techniczna i telekomunikacja” oraz “Ekonomia i Finanse”. Studia doktoranckie to niezwykła podróż do świata nauki –  szansa na rozwój osobisty, zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń, ale także wielkie wyzwanie.

Obecnie Akademia WSEI kształci na 25 kierunkach, w tym na 7 w języku angielskim, studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskim oraz podyplomowych i doktoranckich.
Na studiach studiuje ponad 1450 cudzoziemców z 24 krajów świata. Studia w Lubelskiej Akademii WSEI odbiegają od skostniałych form studiów akademickich. Zamiast tradycyjnych przedmiotów student wybiera moduły, które nad tradycyjnymi akademickimi formami, przeważają zmniejszeniem liczby egzaminów i zaliczeń. Uczelnia oferuje nie tylko rzetelną wiedzę, ale i umiejętności cenione przez pracodawców i ma realny wpływ na wzrost przedsiębiorczości oraz rozwój regionu. Tylko w roku 2022 oferta studiów Akademii WSEI poszerzyła się o 2 nowe kierunki – „Terapia zajęciowa z rehabilitacją” i „Fizjoterapia”. Od 1 września 2022 roku rozpoczęła działalność Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie z kierunkiem kształcenia „Pielęgniarstwo” w języku polskim i angielskim. Akademia WSEI od 2007 roku wykształciła już prawie 5 tys. pielęgniarek i pielęgniarzy. W Warszawie dysponujemy bazą dydaktyczną oraz infrastrukturą zapewniającą pełną realizację efektów uczenia się zaplanowanych w programie studiów na kierunku Pielęgniarstwo. Uczelnia przygotowuje kolejne kierunki, które od roku akademickiego 2023/24, będą realizowane w Filii w Warszawie.

Wysoki poziom procesu edukacyjnego utrzymuje blisko 400 starannie dobranych pracowników dydaktycznych z odpowiednimi stopniami akademickimi i niezbędnym doświadczeniem akademickim. Uczelnia skomercjalizowała Laboratorium Cyberbezpieczeństwa – najnowocześniejsze i jedyne tego typu laboratorium we wschodniej Polsce. Rozbudowała utworzone w 2019 r. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, które wiernie odzwierciedla sale szpitalne, w których jest wszystko, z wyjątkiem prawdziwych pacjentów. Stworzyła prywatną chmurę obliczeniową wraz z wirtualnymi laboratoriami.
W 2021r.  utworzyła Akademickie Centrum Bezpieczeństwa Publicznego, a w 2022r. Akademickie Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii – niepubliczną poradnię psychologiczną.

Akademia WSEI utrzymuje ścisłą współpracę z wieloma instytucjami edukacyjnymi w całej Europie, przyjmując coraz bardziej międzynarodowe perspektywy i jest zaangażowana w utrzymywanie wysokiego poziomu badań wynikających z programów naukowych oraz rozwój współpracy z przemysłem, handlem oraz sektorem badawczo-rozwojowym. na poziomie międzynarodowym.

Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan

Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan

Organizacja Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” powstała w grudniu 2001 roku, jako regionalna reprezentacja prywatnych pracodawców. Zrzesza przedsiębiorców MŚP
z województwa lubelskiego reprezentujących różne branże. Reprezentuje w województwie lubelskim Konfederację Lewiatan, która jest jedną z czterech reprezentatywnych organizacji pracodawców w kraju. Jest partnerem społecznym, reprezentuje stronę pracodawców
w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”, jako organizacja występuje w imieniu swoich Członków wobec związków zawodowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
Od początków swojej działalności zwraca szczególną uwagę na wspieranie lokalnego biznesu oraz szeroko rozumianego środowiska społeczno – ekonomicznego między innymi dzięki realizacji projektów szczebla krajowego, jak i międzynarodowego. Organizuje spotkania integracyjne, networkingowe i branżowe; wspólne wyjazdy; szkolenia; konferencje; spotkania z władzą oraz konsultacje społeczne.

Misja:

 • Reprezentowanie i ochrona interesów lokalnych pracodawców
 • Ciągłe polepszanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej
 • Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego regionu
 • Reprezentowanie członków wobec związków zawodowych, organów administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego
Virtual office by "OIC Poland"

Virtual office by "OIC Poland"

Virtual office by ‘OIC Poland’ to oferta Fundacji “OIC Poland” skierowana do Startupów oraz przedsiębiorców, w ramach której o oferujemy:

 • adres do rejestracji firmy
 • adres korespondencyjny
 • odbiór korespondencji przychodzącej (listy zwykłe, polecone, przesyłki kurierskie)
 • bieżącą informacje o odbiorze korespondencji
 • wysyłkę korespondencji skanem na wskazany adres e-mail
 • adres do celów marketingowych
 • odbiór przesyłek kurierskich
 • odesłanie korespondencji na wskazany polski adres

Zaufało nam już ponad 70 przedsiębiorców. Zapraszamy do współpracy!!!

ZenDesk

ZenDesk

Zendesk  to oprogramowanie do zarządzania zgłoszeniami klienckimi. Pozwala je wygodnie śledzić, obsługiwać i priorytetyzować. Pomaga zbierać informacje na temat relacji z klientami Twojego przedsiębiorstwa. Służy osobistej, wydajnej i fachowej obsłudze zgłoszeń i zapytań. Pomaga kreować pozytywne Customer Experience oraz oszczędza czas zatrudnionych agentów.

Strona Partnera www.zendesk.com

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Nastaj

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Nastaj

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Nastaj świadczy kompleksową obsługę prawną z uwzględnieniem wielu aspektów rynkowych i niuansów biznesowych. Bogate praktyczne doświadczenie we współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz zdobyta wiedzia m.in. studia Master of Business Administration (MBA), pozwalają na dostarczanie właściwych rozwiązań w podejmowaniu decyzji. Kancelaria posiada również doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej w różnorodnych projektach, jak np. w ramach programu, którego celem jest podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji i współpracy z innowatorami (firmami technologicznymi, w szczególności startupami oraz środowiskiem naukowym). Jednocześnie kilkuletnie świadczone wsparcie dla startupów z Polski Wschodniej, za pomocą kompleksowego programu inkubacji przygotowującego firmy  typu startup do wejścia na rynek, który ma na celu inkubację innowacyjnych pomysłów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem branż takich, jak: IT / ICT, Medycyna / Zdrowie Publiczne, Smart City / Transport również pozwala na holistyczne podejście do obsługi prawnej, w szczególności w zakresie stosowania i interpretacji przepisów prawa handlowego, prawa cywilnego i gospodarczego, prawa zamówień publicznych. Wyniesiona wiedza oraz elastyczne podejście do oczekiwań i możliwości Klientów pozwala Kancelarii indywidualnie dopasować ofertę dla każdego.

Huge Thing

Huge Thing

Huge Thing to globalny hub innowacji. Organizując programy akceleracyjne, warsztaty i konsultacje. Pomagamy budować zyskowne startupy, a także wdrażać i rozwijać nowe technologie w organizacjach oraz korporacjach. 

Zaczęliśmy jako jeden z pierwszych programów akceleracyjnych w Polsce. Od 2012 pracujemy z globalnymi i lokalnymi organizacjami aby łączyć start-upy z wyzwaniami dużego biznesu. W 2018 roku obok akceleratora Huge Thing otworzyliśmy Huge Thing Consulting, aby kompleksowo wspierać podmioty publiczne i korporacyjne w budowaniu ekosystemów innowacji.

Centrum Kreowania Innowacji

Centrum Kreowania Innowacji

Centrum Kreowania Innowacji jest organizacją ekspercką. Pod marką CKI skupione są podmioty oraz praktycy, którzy od lat budują ekosystemy innowacji w Polsce oraz na poziomie międzynarodowym.

Kompetencje naszego zespołu skupiają się na łączeniu sektorów biznesu, nauki, inwestorów (VC/BA), startupów/spin-offów oraz instytucji wsparcia. Od 20 lat realizujemy krajowe oraz międzynarodowe projekty związane z innowacyjnością, infrastrukturą badawczą, transferem technologii oraz tworzeniem nowych produktów i usług na cele komercyjne.

Pomogliśmy kilkudziesięciu startupom rozwinąć model biznesowy, pracując na uznanych metodykach międzynarodowych. Wspieraliśmy je w pozyskaniu finansowania udziałowego. Organizowaliśmy programy wsparcia, m.in. programy mentoringowe, sami również w nich biorąc udział jako mentorzy.

Anapse Consulting & Training

Anapse Consulting & Training

Firma szkoleniowo-doradcza pomagająca w rozwoju ludzi, zespołów i przedsiębiorstw w budowaniu kompetencji adaptowalności do zmieniających się warunków, przeprowadzania zmian, współpracy w różnorodnym środowisku, fundamentów zarządzania i angażowania pracowników, efektywnej komunikacji, twórczego i strategicznego myślenia oraz tworzenia i modyfikowania modeli biznesowych. Doświadczony zespół doradczo-trenerski pracuje metodami warsztatowymi i wdrożeniowymi z biznesami na różnym etapie rozwoju – od wczesnych faz działania startupów po dojrzałe organizacje.

Kompetencje naszego zespołu skupiają się na łączeniu sektorów biznesu, nauki, inwestorów (VC/BA), startupów/spin-offów oraz instytucji wsparcia. Od 20 lat realizujemy krajowe oraz międzynarodowe projekty związane z innowacyjnością, infrastrukturą badawczą, transferem technologii oraz tworzeniem nowych produktów i usług na cele komercyjne.

Pomogliśmy kilkudziesięciu startupom rozwinąć model biznesowy, pracując na uznanych metodykach międzynarodowych. Wspieraliśmy je w pozyskaniu finansowania udziałowego. Organizowaliśmy programy wsparcia, m.in. programy mentoringowe, sami również w nich biorąc udział jako mentorzy.

Arfa doradztwo i reklama

Arfa doradztwo i reklama

to 20 letnie doświadczenie i wiedza na rynku reklamy.

Pełnymi garściami czerpiemy z tego doświadczenia inspirując się  do kreowania nowej rzeczywistości. Obserwujemy otaczający nas świat, aby łatwiej zrozumieć pragnienia i potrzeby naszych Klientów. Jesteśmy dumni, że razem możemy być kreatorami nowej rzeczywistości, w której każdy może się spełnić nie tylko jako marzyciel, ale przede wszystkim jako twórca. Oferujemy kompleksową obsługę i jesteśmy otwarci na potrzeby każdego Klienta, od doradztwa, projektowania, po wydruk.

Kompetencje naszego zespołu skupiają się na łączeniu sektorów biznesu, nauki, inwestorów (VC/BA), startupów/spin-offów oraz instytucji wsparcia. Od 20 lat realizujemy krajowe oraz międzynarodowe projekty związane z innowacyjnością, infrastrukturą badawczą, transferem technologii oraz tworzeniem nowych produktów i usług na cele komercyjne.

Pomogliśmy kilkudziesięciu startupom rozwinąć model biznesowy, pracując na uznanych metodykach międzynarodowych. Wspieraliśmy je w pozyskaniu finansowania udziałowego. Organizowaliśmy programy wsparcia, m.in. programy mentoringowe, sami również w nich biorąc udział jako mentorzy.

Ingenio. Projekty rozwoju. Wiesław Talik

Ingenio. Projekty rozwoju. Wiesław Talik

Firma Ingenio. Projekty rozwoju. Wiesław Talik w swych działaniach koncentruje się na podnoszeniu poziomu kompetencji i talentów pracowników, wspierając tym samym rozwój organizacji, oferując szkolenia i procesy coachingowe.

Katarzyna Klimek

Katarzyna Klimek

– aktorka, Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy, coach life, trener biznesowy. Jest specjalistką ze szkoleń z zakresu kompetencji miękkich tj.: emisja głosu i dykcja, sztuka prezentacji, kultura żywego słowa, wystąpienia publiczne, coaching, komunikacja interpersonalna, komunikacja z trudnym klientem,  autoprezentacja, motywacja, zarządzanie sobą w stresie, asertywność, budowanie zespołów, integracja.

Posiada umiejętność pracy z wyobraźnią, kreowania nierzeczywistych światów, przekazywania emocji nie tylko w głosie, ale i ciele, dzięki doświadczeniu gry aktorskiej, co daje jej nieograniczone środki do pracy z klientami. Łącząc umysł i ciało, coaching i teatr, pomaga klientom kroczyć droga samodoskonalenia. Stwarza przestrzeń do rozwoju osobistego poprzez pracę nad emisją głosu, wystąpieniami publicznymi, komunikacją z klientem, ekspresją ciała czy improwizacją aktorską.

INNOventure

INNOventure

INNOventure pomaga naukowcom, wynalazcom i przedsiębiorcom w rozwijaniu projektów biznesowych w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Wspólnie z naukowcami, ośrodkami naukowymi i inwestorami firma tworzy spółki. Jako udziałowiec dostarcza nie tylko kapitał finansowy, ale także szerokie wsparcie w budowaniu wartościowego biznesu. INNOventure działa jako inwestor pierwszego kontaktu pomagający innowacyjnym Pomysłodawcom rozwinąć spółki i komercjalizować projekty.

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski gotowy na wyzwania przyszłości

PKO Bank Polski jest technologicznym liderem sektora bankowego nadającym ton zmianom na rynku. Bank korzysta z zaawansowanych, właściwych dla cyfrowego świata narzędzi. Data Science, Machine Learning, Artificial Intelligence stanowią trend, który bank rozwija w wielu obszarach. Od kilku lat bank z powodzeniem korzysta z potencjału tkwiącego w transformacji cyfrowej, doskonali standardy zdalnego świadczenia usług finansowych, wspiera technologicznie kanały sprzedażowe, cyfryzuje i automatyzuje procesy biznesowe.

PKO Bank Polski buduje długoterminowe relacje z klientami w oparciu o omnikanałowy model obsługi. Proste i masowe czynności coraz częściej wykonywane są przez roboty, wykorzystujące rozwiązania sztucznej inteligencji. Jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych i liczbie 7,2 mln aktywnych aplikacji mobilnych IKO, która jest rekordowa na polskim rynku bankowym. Asystent głosowy IKO wykonał ponad 2,5 mln rozmów z klientami. Liczba rozmów przeprowadzonych za pośrednictwem wszystkich voicebotów w banku wyniosła ponad 18 mln, a w samym 2022 roku było ich 10,4 mln.

W 2022 roku PKO Bank Polski, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie klientów finansowaniem płatności za zakupy w formule „kup teraz, zapłać później”, wprowadził także usługę „PKO Płacę później”. To pierwsza taka usługa wprowadzana samodzielnie przez bank w Polsce. PKO Bank Polski jest pierwszym bankiem w Polsce oferującym własne rozwiązanie i jednym z nielicznych na świecie z ofertą typu „buy now, pay later”.