jury

dr mariusz sagan

Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. startupów.

Współtwórca „Strategii Lublin 2030” wytyczającej kierunki rozwoju najważniejszego miasta w Polsce Wschodniej. Inicjator programu Study in Lublin, Lubelska Wyżyna IT (wraz z innymi ekosystemami Wyżyn w Lublinie) oraz Klastra Lubelska Medycyna. Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast i inwestycji zagranicznych. Równolegle pracuje od 2009 roku w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast, biznesu międzynarodowego oraz zarządzania przedsiębiorstwem, w tym licznych artykułów w czasopismach amerykańskich i brytyjskich (m.in. Cross Cultural Management, Managing Service Quality, Marketing Education Review, Chinese Management Studies). Wyniki swoich prac prezentował podczas konferencji i wykładów w kilkudziesięciu krajach świata (Chiny, USA, Rosja, Ukraina, Gruzja, Portugalia itp.). W latach 2014-2016 członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.

jury

Dariusz jodłowski

Prezes Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”

W 1985 r. uzyskał tytuł mgr inż. Technologii i organizacji budownictwa na Wydziale Budowlanym Politechniki Lubelskiej. Swoją wiedzę uzupełnił na studiach podyplomowych
z zakresu handlu zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej oraz na licznych kursach.
Od 1990 roku posiada uprawnienia budowlane.

Przedsiębiorca i Prezes Zarządu spółki Euroal Sp. z o.o. Współzałożyciel organizacji Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”, będącej jednym ze związków regionalnych Konfederacji Lewiatan, najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej, reprezentującej pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Od 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”. Zaangażowany w dialog społeczny
na poziomie regionalnym. W 2022 r. sprawował funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

jury

jacek bukowicki

Ekspert w Departamencie Rozwoju Startupów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego oraz podyplomowego studium Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie jako tutor jęz. angielskiego i certyfikowany trener szkoleń warsztatowych. Członek Toastmasters International.

Pierwsze szlify zawodowe zdobywał w biznesie jako specjalista sprzedaży, marketingu i negocjacji międzynarodowych kontraktów handlowych. Uczestniczył we wdrażaniu pionierskich w Polsce internetowych systemów rezerwacyjnych w branży hotelarskiej, wspólnie z Onet.pl, WP.pl, Interia.pl oraz wiodącymi zagranicznymi systemami rezerwacji online. Swój pierwszy e-biznes rozkręcał, gdy jeszcze nie mówiło się w Polsce o startupach.

W PARP zajmuje się projektowaniem i merytoryczną realizacją programów i usług wspierających rozwój startupów i ekosystemu startupowego w Polsce. Pełni funkcję project officer’a programów akceleracyjnych. Od 2020 r. certyfikowany międzynarodowy mentor startupowy. Posiada  bogate doświadczenie w przygotowywaniu polskich i zagranicznych startupów do udziału  w międzynarodowych konkursach pitchingowych. Dla zwycięskiego startupu w konkursie Creative Business Cup Poland 2023 przygotował specjalną nagrodę w postaci indywidulanej sesji, w czasie której przygotuje startup do pitchingu w języku angielskim.

Więcej o mentoringowym doświadczeniu Jacka Bukowickiego na jego stronie.

jury

dr ewelina iwanek

Doktor nauk prawnych, absolwent programu Executive MBA in English Akademii Leona Koźmińskiego oraz Organizational Transactional Analysis.

Od początku kariery zawodowej związana z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” oraz Akademią WSEI.

Prezes Zarządu Fundacji „OIC Poland”, wykładowca Akademii WSEI w Lublinie oraz trener z zakresu zarządzania projektami międzynarodowymi.

Posiada Certyfikat PRINCE2 Project Management i szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, od przygotowania po koordynację projektów o zasięgu międzynarodowym.

Autorka kilkudziesięciu projektów międzynarodowych, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przedsiębiorczości, kompetencji, innowacji w obszarze organizacji, edukacji, rynku pracy. Członek zespołów badawczych projektów innowacyjnych. Autorka kilkunastu publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

jury

jacek korzeniak

Koordynator Platformy Startowej Unicorn Hub, w ramach której przygotowaliśmy do działalności rynkowej ponad 300 startupów. Ponad 112 milionów złotych to kwota dotacji jaką otrzymały do tej pory startupy, kończące inkubację w Unicorn Hub.

Z wykształcenia Magister ekonomii oraz MBA – University of Illinois.

Posiada doświadczenie w kierowaniu i koordynowaniu projektów, w tym projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obecnie zarządza portfelem projektów w tym Funduszem Pożyczkowym na stanowisku Dyrektora Projektów Europejskich Fundacji „OIC Poland”.

Jest ekspertem ds. przedsiębiorczości i rozwoju zasobów ludzkich, trenerem przedsiębiorstwa symulacyjnego oraz wykładowcą akademickim z zakresu zarządzania projektami i przedsiębiorczości. Uczestniczył jako ekspert w pracach zespołów ds. opracowania narzędzi do oceny kompetencji przedsiębiorczych, trenerskich czy kierowania projektami. 

jury

agnieszka cichocka

Head of Acceleration w jednym z największych akceleratorów w Polsce – Huge Thing, gdzie zajmuje się tworzeniem nowych programów wspierających startupy w rozwoju biznesowym, pozyskiwaniu finansowania od funduszy VC czy współpracy z partnerami korporacyjnymi. Jest odpowiedzialna ze strony Huge Thing za projekty takie jak program pre-akceleracji w partnerstwie z Google for Startups, program akceleracyjny dla Grupy Żabka czy wsparcie Google Ukraine Support Fund. Przez ostatnie kilka lat pracy, przejrzała ponad 1000 pitch decków startupów i zakcelerowała ponad 100 z nich. 

Z wykształcenia historyczka sztuki i absolwentka Europeistyki. W swojej karierze zawodowej pełniła funkcję Dyrektorki District, Menadżerki ds. Rozwoju i Strategii a także Działu Rozwoju Startupów w Inkubatorze Starter. Była odpowiedzialna za pierwszą w Polsce przestrzeń coworkingową i colivingową dla cyfrowych nomadów.

Obecnie doradza w jedynym na świecie prywatnym akceleratorze ArtTech z siedzibą w Nowym Jorku.

jury

marcin molo

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od 12 lat współtworzy branżę Venture Capital, w  Polsce, zajmując się inwestycjami w spółki technologiczne na wczesnym etapie rozwoju. Najpierw jako dyrektor inwestycyjny i członek zarządu w Funduszu Zalążkowym Krakowskiego Parku Technologicznego, a następnie w INNOventure ASI.

Obecnie jako Partner Zarządzający w funduszu INNOventure ASI odpowiada za tworzenie i rozwój portfela inwestycji. Nadzoruje proces inwestycyjny, tworzy i negocjuje struktury transakcji kapitałowych, wspiera spółki portfelowe w budowie wartości i pozyskiwaniu kolejnych rund inwestycyjnych.

Ekspert ds. analiz biznesowych w Unicorn Hub, wspiera startupy w opracowywaniu modelów biznesowych, oraz analiz finansowych.

Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, autor szeregu opracowań, analiz i artykułów naukowych.