Organizator Wydarzenia

Organizatorem wydarzenia jest Gmina Lublin

Koordynator Wydarzenia

Koordynatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

Fundacja „OIC Poland” działa na rynku od 1990 roku. Od samego początku istnienia wykwalifikowany zespół pracowników i ekspertów dostarcza kompleksowych, efektywnych i przyjaznych rozwiązań w zakresie rozwoju biznesu i kapitału ludzkiego na rynku lubelskim, krajowym oraz międzynarodowym, Działalność Fundacji koncentruje się wokół następujących obszarów:

 • pożyczki dla przedsiębiorstw (MŚP) oraz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Fundusz Pożyczkowy Fundacji „OIC Poland”),
 • dotacje,
 • programy inkubacji innowacyjnych pomysłów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem branż takich, jak: IT / ICT, Medycyna / Zdrowie Publiczne, Smart City / Transport
 • programy skierowane do osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem – dofinansowywane z funduszy pomocowych i dotacji celowych budżetu Państwa,
 • programy rozwojowe skierowane do uczniów, absolwentów i pracowników szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych,
 • programy skierowane do kadr zarządzających i pracowników firm z naciskiem na kształcenie kadr menedżerskich i szkolenia specjalistyczne przygotowywane indywidualnie pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa,
 • programy skierowane do instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy społecznej.

 

Misją Fundacji jest inspirowanie siebie i innych w rozwoju dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Dostarczamy naszym Klientom i Partnerom innowacyjne metody i narzędzia do realizacji celów. Wyróżnia nas partnerskie podejście, wiarygodność i profesjonalizm w dążeniu do sukcesów naszych Klientów.

Wizja Fundacji – jesteśmy pionierami w wyznaczaniu nowych trendów w obszarze przedsiębiorczości i biznesu. Jako zespół ekspertów budujemy i rozwijamy nowoczesny model NGO będąc wiarygodnym partnerem biznesowym na polskim i międzynarodowym rynku.

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a ewentualny zysk przeznacza na cele związane m.in. z zapewnieniem korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną, badawczo-rozwojową. Zgromadzone środki przeznacza na cele statutowe, w tym m.in. realizację projektów na rzecz powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, świadczy usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, działalności innowacyjnej.

Współorganizator Wydarzenia

Platforma Startowa Unicorn Hub

 Platforma Startowa Unicorn Hub od prawie 4 lat wspiera startupy w procesie inkubacji. W tym czasie 261 startupów zostało przygotowanych do działalności rynkowej, a 119 startupów otrzymało dofinansowanie z PARP na łączną kwotę ponad 112 milionów złotych. Liderem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie.

„Rozwój startupów jest światowym fenomenem. Startupy stały się katalizatorami wzrostu i rozwoju gospodarki. Przyciągają kapitał, tworzą nowe miejsca pracy a także stwarzają możliwości i perspektywy dla osób podejmujących kształcenie w kierunkach innowacyjnych i przyszłościowych dla rozwoju gospodarki. Wychodzą również naprzeciw problemom świata, wyzwaniom społecznym i środowiskowym, łącząc innowacyjne podejście do biznesu z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.” – mówi dr Ewelina Iwanek, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie.

W czasie procesu inkubacji w Platformie Startowej Unicorn Hub doświadczony zespół managerów inkubacji i ekspertów wspiera startupy w opracowaniu unikatowego modelu biznesowego. Wsparcie finansowe i merytoryczne jest kluczowe w pracy z zespołami dlatego, stworzony przez nas ekosystem w skład, którego wchodzą: uczelnie wyższe, duże i średnie przedsiębiorstwa, fundusze kapitałowe i instytucje otoczenia biznesu, udziela realnego wsparcia zgodnego z potrzebami konkretnego produktu i rynku.

Wiele startupów, które przeszły inkubację w Platformie Startowej Unicorn Hub zdobywa wiele nagród i wyróżnień w konkursach organizowanych w Polsce i na całym świecie.

Organizator Wydarzenia

Organizatorem wydarzenia jest Gmina Lublin

Koordynator Wydarzenia

Koordynatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

Fundacja „OIC Poland” działa na rynku od 1990 roku. Od samego początku istnienia wykwalifikowany zespół pracowników i ekspertów dostarcza kompleksowych, efektywnych i przyjaznych rozwiązań w zakresie rozwoju biznesu i kapitału ludzkiego na rynku lubelskim, krajowym oraz międzynarodowym, Działalność Fundacji koncentruje się wokół następujących obszarów:

 • pożyczki dla przedsiębiorstw (MŚP) oraz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Fundusz Pożyczkowy Fundacji „OIC Poland”),
 • dotacje,
 • programy inkubacji innowacyjnych pomysłów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem branż takich, jak: IT / ICT, Medycyna / Zdrowie Publiczne, Smart City / Transport
 • programy skierowane do osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem – dofinansowywane z funduszy pomocowych i dotacji celowych budżetu Państwa,
 • programy rozwojowe skierowane do uczniów, absolwentów i pracowników szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych,
 • programy skierowane do kadr zarządzających i pracowników firm z naciskiem na kształcenie kadr menedżerskich i szkolenia specjalistyczne przygotowywane indywidualnie pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa,
 • programy skierowane do instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy społecznej.

Misją Fundacji jest inspirowanie siebie i innych w rozwoju dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Dostarczamy naszym Klientom i Partnerom innowacyjne metody i narzędzia do realizacji celów. Wyróżnia nas partnerskie podejście, wiarygodność i profesjonalizm w dążeniu do sukcesów naszych Klientów.

Wizja Fundacji – jesteśmy pionierami w wyznaczaniu nowych trendów w obszarze przedsiębiorczości i biznesu. Jako zespół ekspertów budujemy i rozwijamy nowoczesny model NGO będąc wiarygodnym partnerem biznesowym na polskim i międzynarodowym rynku.

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a ewentualny zysk przeznacza na cele związane m.in. z zapewnieniem korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną, badawczo-rozwojową. Zgromadzone środki przeznacza na cele statutowe, w tym m.in. realizację projektów na rzecz powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, świadczy usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, działalności innowacyjnej.

Współorganizator Wydarzenia

Platforma Startowa Unicorn Hub

 Platforma Startowa Unicorn Hub od prawie 4 lat wspiera startupy w procesie inkubacji. W tym czasie 261 startupów zostało przygotowanych do działalności rynkowej, a 119 startupów otrzymało dofinansowanie z PARP na łączną kwotę ponad 112 milionów złotych. Liderem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie.

„Rozwój startupów jest światowym fenomenem. Startupy stały się katalizatorami wzrostu i rozwoju gospodarki. Przyciągają kapitał, tworzą nowe miejsca pracy a także stwarzają możliwości i perspektywy dla osób podejmujących kształcenie w kierunkach innowacyjnych i przyszłościowych dla rozwoju gospodarki. Wychodzą również naprzeciw problemom świata, wyzwaniom społecznym i środowiskowym, łącząc innowacyjne podejście do biznesu z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.” – mówi dr Ewelina Iwanek, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie.

W czasie procesu inkubacji w Platformie Startowej Unicorn Hub doświadczony zespół managerów inkubacji i ekspertów wspiera startupy w opracowaniu unikatowego modelu biznesowego. Wsparcie finansowe i merytoryczne jest kluczowe w pracy z zespołami dlatego, stworzony przez nas ekosystem w skład, którego wchodzą: uczelnie wyższe, duże i średnie przedsiębiorstwa, fundusze kapitałowe i instytucje otoczenia biznesu, udziela realnego wsparcia zgodnego z potrzebami konkretnego produktu i rynku.

Wiele startupów, które przeszły inkubację w Platformie Startowej Unicorn Hub zdobywa wiele nagród i wyróżnień w konkursach organizowanych w Polsce i na całym świecie.